Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η Ψυχοθεραπεία ενηλίκων αφορά την από κοινού συνεργασία του θεραπευτή και του θεραπευόμενου για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Κατά τη διάρκεια της προσωπικής ψυχοθεραπείας γίνεται χρήση ψυχολογικών μεθόδων και τεχνικών, που έχουν αποδειχθεί επιστημονικά (evidence based) και βασίζονται στη μεθοδευμένη προσωπική αλληλεπίδραση (μία ή και δύο φορές την εβδομάδα, κατά περίπτωση) μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου, με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς και τη μείωση των δυσφορικών συναισθημάτων του θεραπευόμενου. Η προσωπική ψυχοθεραπεία στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας του ατόμου, την επίλυση ή τη μείωση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών, των πεποιθήσεων, των σκέψεων, των συναισθημάτων και τη βελτίωση των προσωπικών σχέσεων και των κοινωνικών δεξιοτήτων.