ΖΩΗ

ΣΙΟΥΤΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Διεύθυνση

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 1ος όροφος, Ελευσίνα, ΤΚ 19200

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Σταθερό: 2168 090 128
Κινητό: 6972 17 64 41

Ωράριο Λειτουργίας

Τετ – Παρ.: 09:00 – 22:00
Σαβ.: 09:00 – 17:00

Ζωή Σιούτη

Ψυχολόγος M.Sc. & M.Ed

Η Ζωή Σιούτη είναι Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολόγος, με εξειδίκευση στη διαχείριση του στρες, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής ψυχικής υγείας και τη συμβουλευτική ψυχολογία.

Έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι κάτοχος πέντε Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης (M.Sc. και M.Ed.): «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας» (Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία» (Σχολή Επιστημών Αγωγής του ΕΚΠΑ), «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» (Διυδρυματικό – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» (Ιατρική Σχολή – ΕΚΠΑ) και «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» (Διυδρυματικό – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Θεραπείες

Θεραπείες

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η Ψυχοθεραπεία ενηλίκων αφορά την από κοινού συνεργασία του θεραπευτή και του θεραπευόμενου για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. 

Η προσωπική ψυχοθεραπεία στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας του ατόμου, την επίλυση ή τη μείωση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών, των πεποιθήσεων, των σκέψεων, των συναισθημάτων και τη βελτίωση των προσωπικών σχέσεων και των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων

Τα παιδιά και οι έφηβοι βιώνουν και εξωτερικεύουν με διαφορετικό τρόπο από ότι οι ενήλικες τα δυσφορικά τους συναισθήματα. Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί να εκφράζουν: Δυσκολία ανταπόκρισης στις σχολικές απαιτήσεις, δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες, επιθετική συμπεριφορά προς άλλους, εξάρτηση από τα παιχνίδια και το διαδίκτυο, κ.α.

Τέτοιες συμπεριφορές και συναισθήματα συχνά παρεμποδίζουν την αίσθηση ευημερίας και την  ικανότητα για συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική, όταν τα ζητήματα αυτά δεν επιλύονται με το χρόνο και με την υποστήριξη του ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικού δικτύου.

Οικογενειακή Θεραπεία

Η Οικογενειακή Θεραπεία επικεντρώνεται στην παροχή υποστήριξης με στόχο την επίτευξη της οικογενειακής ισορροπίας και λειτουργίας της οικογένειας μέσα από θετικούς και εποικοδομητικούς τρόπους, όπως η βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας, η παροχή υποστήριξης και η βελτίωση των τρόπων της συναισθηματικής έκφρασης μεταξύ των μελών της. Οι συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας μπορούν να περιλαμβάνουν το παιδί ή τον έφηβο, μαζί με τους γονείς, τα αδέλφια ή τους παππούδες.

Συμβουλευτική Ζεύγους

Η συμβουλευτική/ θεραπεία με ζευγάρια είναι ένας ειδικός τύπος οικογενειακής θεραπείας που επικεντρώνεται στον τύπο σχέσης του ζευγαριού, στα χαρακτηριστικά του, στη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της επίτευξης υγιών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ζευγαριού.

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γoνέων είναι ένας τύπος θεραπείας που στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων, εργαλείων, καθοδήγησης και υποστήριξης σε γονείς που έχουν ανάγκη αυτών για την επίτευξη της οικογενειακής ισορροπίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς μπορούν να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια για την πολύπλευρη φροντίδα των παιδιών τους.

Αξιολόγηση προσωπικότητας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

Η αξιολόγηση της προσωπικότητας πραγματοποιείται με τα παρακάτω έγκυρα και αξιόπιστα τεστ και ερωτηματολόγια:

  • Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Minnesota – MMPI®-2.
  • Τεστ Rorschach – τεστ των κηλίδων μελάνης.
  • Τεστ Θεματικής Αντίληψης (Thematic Apperception Test – TAT).
  • Τεστ Αντίληψης Παιδιών (Children’s Apperception Test – CAT).

Αξιολόγηση νοημοσύνης παιδιών και εφήβων

Η αξιολόγηση της νοημοσύνης πραγματοποιείται με την Πέμπτη έκδοση της κλίμακας WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition), η οποία και αποτελεί την πλέον πιο συχνά χρησιμοποιούμενη έγκυρη και αξιόπιστη κλίμακα αξιολόγησης της νοημοσύνης για παιδιά και εφήβους, ηλικίας από 6 ετών και 0 μηνών έως 16 ετών και 11 μηνών.

Τα αποτελέσματα της κλίμακας WISC-V μπορούν να αναδείξουν τις δυνατότητες και της δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου, να αποκλείσουν ζητήματα διαφοροδιάγνωσης και να οδηγήσουν στην κατάλληλη παρέμβαση και εκπαίδευση. 

Διάγνωση και διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών

Η αξιολόγηση και η διάγνωση των δυσκολιών μάθησης γίνεται με έγκυρα, σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία, τα οποία παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

Η διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών υλοποιείται μέσα από την εφαρμογή εξειδικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης, βασιζόμενο στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και των εφήβων.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ή συμβουλευτική σταδιοδρομίας βοηθά τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στόχος του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι η αναζήτηση και διερεύνηση των επιλογών σταδιοδρομίας (επαγγέλματος) σε άτομα που ήδη εργάζονται και σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αλλαγή καριέρας, ή σε εφήβους που αναζητούν τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά τους και την μελλοντική επαγγελματική τους ταυτότητα.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πραγματοποιείται επίσης σε ομάδες αλλά και ατομικά, είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακής επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας έγκυρα, σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία, τα οποία παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα:

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία συνιστά ένα είδος συνεργασίας μεταξύ του ψυχοθεραπευτή και του θεραπευόμενου. Πρόκειται για μιας μορφής παρέμβαση, αποτελούμενη από τακτικές συνεδρίες με έναν πιστοποιημένο ψυχοθεραπευτή.

Η διάρκειά της εξαρτάται από το θεραπευτικό αίτημα και τις ειδικές ανάγκες κάθε θεραπευόμενου. Μολονότι στην ψυχοθεραπεία συμμετέχουν ενεργά, τόσο ο ψυχοθεραπευτής, όσο και ο θεραπευόμενος, ο κατεξοχήν ρόλος ανήκει στον τελευταίο. Εξάλλου, ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή είναι περισσότερο κατευθυντήριος-συμβουλευτικός.

Ενόψει του ότι οι επιστήμες ψυχικής υγείας εξελίσσονται συνεχώς, υπάρχουν διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (γνωσιακή-συμπεριφοριστική, προσωποκεντρική, συμβουλευτική, ψυχαναλυτική). Ωστόσο, «σωστή» και «λάθος» προσέγγιση δεν υπάρχει. Κάθε θεραπευόμενος επιλέγει την προσέγγιση αυτή που ταιριάζει περισσότερο στην προσωπικότητά του.

Σε ποιους απευθύνεται η ψυχοθεραπεία;

1
2
3
1

Παιδιά και Εφήβους

2

Ζευγάρια και Οικογένειες

3

Ενήλικες και Γονείς

Κάθε άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του να δυσκολεύεται να διαχειριστεί μόνος του ορισμένες καταστάσεις και -κυρίως- τα συναισθήματα που αυτές προκαλούν. Είναι γεγονός ότι σε δύσκολες περιόδους, τα συναισθήματά μας είναι ασυγκράτητα και χειμαρρώδη. Το πρώτο και δυσκολότερο βήμα που πρέπει να κάνουμε σε αυτή την κατάσταση, είναι να παραδεχτούμε ότι έχουμε ανάγκη βοήθειας. Σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι η αλλαγή του τρόπου σκέψης μας.

Ωστόσο, η «χαρτογράφηση» αυτού του νέου τρόπου είναι μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή και επιμονή. Επίσης, για κάποιους από εμάς ενδέχεται να είναι και επίπονη, εφόσον θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε φαντάσματα του παρελθόντος και πολλές φορές το σκοτεινό μας εαυτό. Όμως είναι μια διαδικασία, που μας αναδεικνύει νέα μονοπάτια, μέσα από τα οποία μπορούμε να επιτύχουμε την προσωπική μας ανάπτυξη, ολοκλήρωση και ανάδειξη.

Ραντεβού Online

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!

Call Now Button