Ο εθισμός παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο: Συμπτώματα & τρόποι αντιμετώπισης